ข่าวมาใหม่

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ)

      ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ) อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งพนักงานสถิติ)

      ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งพนักงานสถิติ) อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งพนักงานสถิติ)

    ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งพนักงานสถิติ)  อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  •  

    ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธ

  •  

    ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธ

  •  

    ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิ

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.