ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2562     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามการบริหารงานราชการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

การอบรมระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และนางสาวสุลัยลักษณ์ ศรีนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมใกล้กันเพลส ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

    ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

  • การอบรมระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

    การอบรมระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัง

  • ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference

    ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Confe

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.