กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)     วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference system) เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค

ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference system) เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม     วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference system) เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนางสาวภัทรปภา บุญรอด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561      วันที่ 5 ธันวาคม 2561เวลา 07.30 น. นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วพิธีฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสร... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

    กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  • ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference system) เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม

    ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference system) เพื่อซักซ้อม

  • พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

    พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.