ข่าวมาใหม่

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสระบุ

 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสระบุ   วันพฤหัสบดี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังวัดสระบุรีเป็นประธาน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสระบุรี โดยมี นายธานี ทองมี และนายสายชล ลำหัส... อ่านเพิ่มเติม...

รัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"

รัฐพิธี วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันพฤหัสบดี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสถิติตังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ บริเวณห้องโถงฝั่งทางรถไฟ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  •  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสระบุ

    โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด

  • รัฐพิธี

    รัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ห

  • ลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

    ลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคม

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.