ข่าวมาใหม่

ทดสอบโปรแกรมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๑ (สก.๖๑)

ทดสอบโปรแกรมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๑ (สก.๖๑)     วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมคิด ทุมวงศ์ และคณะจากกลุ่มสถิติการเกษตร ได้เดินทางมาทดสอบโปรแกรม โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 (สก.61) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ร่วมออกพื้นที่เพื่อทดสอบโปรแกรมด้วย ณ หมู่ที่ 7 ตำบลเริงราง และ พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และพิธีแถลงข่าวโครงการ "ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อประชาชน" (เริ่มวันพ่อสำเร็จวันแม่) ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และพิธีแถลงข่าวโครงการ     วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีแถลงข่าวโครงการ "ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อประชาชน" (เริ่มวันพ่อสำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์กา... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑     วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ทดสอบโปรแกรมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๑ (สก.๖๑)

    ทดสอบโปรแกรมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร

  • ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และพิธีแถลงข่าวโครงการ

    ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวั

  • ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

    ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเ

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.