Previous
Next
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

  ข่าวปร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.)

  ข่าวปร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน

  ข่าวปร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช 2563

  ข่าวปร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมโครงการ

  ข่าวปร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - รับสมัครเครือข่ายสถิติ

  ข่าวปร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี

  ข่าวปร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - สภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

  ข่าวปร

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

Infographic

 • Infographic ตามชุดข้อมูลกลาง ปี 2560

 • INFO การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของประชากรจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2561

 • INFO จุดบริการติดตั้งเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 • INFO ขั้นตอนการใช้บริการเน็ตประชารัฐ ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 • INFO การสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร จังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ.2561)

 • Infographic อุตสาหกรรมสีเขียว

Infographic ตามชุดข้อมูลกลาง ปี 2560

Infographic ตามชุดข้อมูลกลาง ปี 2560

Infographic ตามชุดข้อมูลกลาง จำนวน 4 เรื่อง

(ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ)

 จังหวัดสระบุรี


1. ข้าว


2. การท่องเที่ยว

 

3. ผู้สูงอายุ

 

4. ขยะ

อ่านเพิ่มเติม...

INFO ขั้นตอนการใช้บริการเน็ตประชารัฐ ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

INFO ขั้นตอนการใช้บริการเน็ตประชารัฐ ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 

ขั้นตอนการใช้บริการเน็ตประชารัฐ

ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

INFO การสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร จังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ.2561)

INFO การสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร จังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ.2561)

 

การสำรวจภาวะการทำงาน

ของประชากร จังหวัดสระบุรี

ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

มาดี มีดีที่ข้อมูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี 

พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

s0-fab202


"มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล

ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย

ไม่โยงใยเรื่องภาษี"

เพิ่มเติม...

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้