หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดสระบุรี

หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดสระบุรี หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ  จุดติดตั้งหมู่บ้าน ภายใน 13 อำเภอ จังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

สังเกตการณ์ติดตามแนะนำการลงโปรแกรมและการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน โครงการเน็ตประชารัฐ

สังเกตการณ์ติดตามแนะนำการลงโปรแกรมและการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน โครงการเน็ตประชารัฐ     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกสังเกตการณ์ติดตาม แนะนำการลงโปรแกรมและการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน โครงการเน็ตประชารัฐ แก่เจ้าหน้าที่วิชาการ (ครู กศน.) และพนักงานแจงนับ (นักเรียน กศน.) และลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนายไพบูลย์ หนิมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดสระบุรี

    หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดสระบุรี

  • สังเกตการณ์ติดตามแนะนำการลงโปรแกรมและการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน โครงการเน็ตประชารัฐ

    สังเกตการณ์ติดตามแนะนำการลงโปรแกรมและการจัดเก็บข้อ

  • พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

    พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเ

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.