ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี

ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี     วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม การเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวภัทรปภา บุญรอด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติจังหวัดสะบุรี เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมโครงการ     วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษา เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดซับสนุ่น ม.1 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561     วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทรปภา บุญรอด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 หลังใหม่ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี

    ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวั

  • กิจกรรมโครงการ

    กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้

  • ประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561

    ประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.