ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560

ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560   วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.นางสุนิศา สุคันธจันทร์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีเปิดโครงการ

    พิธีเปิดโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน"

  • พิธีเปิดโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน จังหวัดสระบุรี

    พิธีเปิดโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาก

  • ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560

    ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุร

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.