อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน"ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด (เน็ตประชารัฐ) รุ่นที่ ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน" ภายใต้โครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด (เน็ตประชารัฐ) รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมสระบุรีอินน์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ท่านชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีกล... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดวางระบบสื่อสารและเตรียมในการย้ายเข้าปฏิบัติงาน

ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดวางระบบสื่อสารและเตรียมในการย้ายเข้าปฏิบัติงาน     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ หนิมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดจุด วางระบบสื่อสารและเตรียมในการย้ายเข้าปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ( หลังใหม่) ณ ห้องปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

    อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างการรับรู้การใช้

  • ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดวางระบบสื่อสารและเตรียมในการย้ายเข้าปฏิบัติงาน

    ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดวางระบบสื่อสารและเตรียมในก

  • ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

    ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวั

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.