ร่วมสนับสนุนของรางวัลจับฉลากงานกาชาด ประจำปี 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ร่วมสนับสนุนของรางวัลจับฉลากงานกาชาด ประปี 2557

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.