2. การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2558

การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558

ดูเอกสารเพิ่มเติม : 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.