1. การแพร่ระบาดยาเสพติด (มีนาคม 2558)

รายงานสรุปผล

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558)

จังหวัดสระบุรี

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม :

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.