ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2558

นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 

ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.