ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2558

นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 

ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.