ฺ"BIKE FOR DAD" ปั่นเพื่อพ่อ

สถิติจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "BIKE FOR DAD" ปั่นเพื่อพ่อ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร  พุฒิวิญญู 

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.