โครงการ MICS 5

คุณวิจิตราและคุณชวิกา จากสำนักสถิติสังคม พร้อมด้วยสถิติจังหวัดสระบุรี

และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ณ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.