พิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการ สอ.60

 นายชนกันต์ จุลทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสระบุรี

พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานนับจดปี 2559

ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และสำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.