รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา

 สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
(งานนับจดนอกเขตเทศบาล)
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 14 อัตรา

--------------------------------------------

หากมีความประสงค์ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ชั้น 3
ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ

 --------------------------------------------

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.