รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา

 สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
(งานนับจดนอกเขตเทศบาล)
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 14 อัตรา

--------------------------------------------

หากมีความประสงค์ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) ชั้น 3
ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ

 --------------------------------------------

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.