21. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3

 

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

จังหวัดสระบุรี

ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2559


Attachments:
Download this file (LFS32559.pdf)LFS32559.pdf[การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3]1556 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.