21. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3

 

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

จังหวัดสระบุรี

ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2559


Attachments:
Download this file (LFS32559.pdf)LFS32559.pdf[การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3]1556 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.