การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง ปี 2560

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง จำนวน 4 เรื่อง

(ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ)

 จังหวัดสระบุรี


ดาวน์โหลดเอกสาร : 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.