การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง ปี 2560

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามชุดข้อมูลกลาง จำนวน 4 เรื่อง

(ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ)

 จังหวัดสระบุรี


ดาวน์โหลดเอกสาร : 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.