ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ในสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลด :

Attachments:
Download this file (Announcement-of-selection-results.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]172 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.