ที่ตั้งสำนักงาน

 

 สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ที่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เดิม) ชั้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 
0 3621 1618  โทรสาร : 0 3621 2528
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 13012-13
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  E-mail : saraburi
@nso.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.