แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย admin 87
20. แรงงานนอกระบบ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 95
19. ภาระหนี้สินชาวสระบุรี เขียนโดย admin 127
18. ชาวสระบุรีใช้จ่ายอย่างไรในวันนี้ เขียนโดย admin 160
17. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 182
16. การเข้าถึงไฟฟ้าของครัวเรือน จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 157
15. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากร จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 161
14. การใช้น้ำของครัวเรือนจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 158
13. บทสรุปภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย admin 198
12. การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 151

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.