แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 166
รายงานผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 294
21. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย admin 325
20. แรงงานนอกระบบ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 332
19. ภาระหนี้สินชาวสระบุรี เขียนโดย admin 301
18. ชาวสระบุรีใช้จ่ายอย่างไรในวันนี้ เขียนโดย admin 331
17. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 349
16. การเข้าถึงไฟฟ้าของครัวเรือน จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 302
15. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากร จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 300
14. การใช้น้ำของครัวเรือนจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 327

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.