แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 75
รายงานผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 108
21. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย admin 187
20. แรงงานนอกระบบ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 221
19. ภาระหนี้สินชาวสระบุรี เขียนโดย admin 211
18. ชาวสระบุรีใช้จ่ายอย่างไรในวันนี้ เขียนโดย admin 255
17. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 264
16. การเข้าถึงไฟฟ้าของครัวเรือน จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 237
15. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากร จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 234
14. การใช้น้ำของครัวเรือนจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 238

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.