แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 135
รายงานผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 211
21. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย admin 275
20. แรงงานนอกระบบ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 294
19. ภาระหนี้สินชาวสระบุรี เขียนโดย admin 266
18. ชาวสระบุรีใช้จ่ายอย่างไรในวันนี้ เขียนโดย admin 303
17. ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย admin 325
16. การเข้าถึงไฟฟ้าของครัวเรือน จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 276
15. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากร จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 281
14. การใช้น้ำของครัวเรือนจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 293

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.