แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด) ๒๔-๑๑-๖๓
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑๓-๑๑-๖๓
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ๐๔-๑๑-๖๓
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๒๙-๐๑-๖๓
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ๒๓-๐๑-๖๓
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑๗-๐๑-๖๓
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ๐๙-๐๑-๖๓
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ๒๖-๑๑-๖๒
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ๒๕-๑๑-๖๒
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ๒๕-๑๑-๖๒
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งพนักงานสถิติ) ๑๕-๑๑-๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งพนักงานสถิติ) ๑๕-๑๑-๖๒
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ๒๙-๑๐-๖๒
ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ๒๙-๑๐-๖๒
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๒๑-๑๐-๖๒
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสระบุ ๓๐-๐๕-๖๒
รัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ๓๐-๐๕-๖๒
ลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๓๐-๐๕-๖๒
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕) ๒๙-๐๕-๖๒
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๒๙-๐๕-๖๒
เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปล่อยปลา ๒๙-๐๕-๖๒
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ๓๐-๐๔-๖๒
พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ๓๐-๐๔-๖๒
การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) รุ่นที่ 2 ๓๐-๐๔-๖๒
การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) รุ่นที่ 1 ๓๐-๐๔-๖๒
ออกเยี่ยมจุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อำเภอหนองแซง จำนวน 5 จุดบริการ ๑๖-๐๔-๖๒
เจ้าหน้าที่ สนง.สถิติสระบุรีเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อำเภอหนองแซง ๑๖-๐๔-๖๒
ประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ในพื้นที่อำเภอหนองแซง ๑๖-๐๔-๖๒
ตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ๑๖-๐๔-๖๒
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ๑๖-๐๔-๖๒
กิจกรรมเยาวชนพบพ่อเมือง โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 35 ๑๖-๐๔-๖๒
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผนร่วมกันเพื่อจัดทำรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การฯ (Application Report) ๒๗-๐๓-๖๒
ประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ๒๗-๐๓-๖๒
พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๓-๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๓-๖๒
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.สบ) ครั้งที่ 1/2562 ๒๗-๐๓-๖๒
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผนร่วมกันเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การฯ (Application Report) ตามแบบฟอร์มการประเมินฯ ๒๗-๐๓-๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด" ๒๗-๐๓-๖๒
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผนเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การภาครัฐในการเป็นระบบราขการ (PMQA 4.0) ๒๗-๐๓-๖๒
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ๒๗-๐๓-๖๒
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และควบคุมการประชุม ๒๗-๐๓-๖๒
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ๒๗-๐๒-๖๒
การอบรมระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๒-๖๒
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ๒๗-๐๒-๖๒
งานแถลงข่าวมหัศจรรย์ พรรณไม้ขุดล้อม ครั้งที่ 9 ๒๔-๐๒-๖๒
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ๒๔-๐๒-๖๒
กิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ๒๔-๐๒-๖๒
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๐๘-๐๒-๖๒
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่1/2562 ๐๘-๐๒-๖๒
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ๐๑-๐๒-๖๒
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562" ๓๑-๐๑-๖๒
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ๓๑-๐๑-๖๒
พิธีเปิดงาน"มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๑-๖๒
ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๑-๖๒
กิจกรรม“สภากาแฟ” ประจำเดือน มกราคม 2562 ๒๗-๐๑-๖๒
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมาธิการการปกครองการบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ๒๗-๐๑-๖๒
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๑-๖๒
พิธี "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2562 ๒๐-๐๑-๖๒
งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2562 ๒๐-๐๑-๖๒
การอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ๒๐-๐๑-๖๒
สัมมนาเพื่อร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจไตรมาส 4/2561 และแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ปี 2562 ๒๐-๐๑-๖๒
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ๒๐-๐๑-๖๒
กิจกรรมวันเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" พร้อมกันทั่วประเทศ (Kick off) ๒๐-๐๑-๖๒
ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ๒๐-๐๑-๖๒
ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ๒๗-๑๒-๖๑
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการดำเนินงานในบทบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561 ๒๗-๑๒-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2561 ๒๗-๑๒-๖๑
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง) ผ่าน VDO conference ๒๗-๑๒-๖๑
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2561 ๒๗-๑๒-๖๑
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสระบุรี ๒๗-๑๒-๖๑
ประชาสัมพันธ์เส้นทาง ไหว้พระ พักผ่อน ชิมเมล่อน อำเภอหนองแค ๒๒-๑๒-๖๑
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 ๒๒-๑๒-๖๑
กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ๒๒-๑๒-๖๑
การอบรมสัมมนาโครงการ ''จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระปณิฐานตามรอยพระยุคลบาท"จังหวัดสระบุรี ๒๒-๑๒-๖๑
โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ๒๒-๑๒-๖๑
ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ๒๒-๑๒-๖๑
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี" ประจำปี 2561 ๒๒-๑๒-๖๑
ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลัง และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ๑๖-๑๒-๖๑
ประชุมโครงการ Government Innovation Lab เพื่อพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี 2562 ๑๖-๑๒-๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ๑๖-๑๒-๖๑
พิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดสระบุรี ๑๖-๑๒-๖๑
อบรมหลักสูตรเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ๑๖-๑๒-๖๑
กิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ๑๖-๑๒-๖๑
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ๑๑-๑๒-๖๑
ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference system) เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค ๑๑-๑๒-๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ๑๑-๑๒-๖๑
การอบรมหลักสูตร"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ ๑๑-๑๒-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ๒๙-๑๑-๖๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ๒๘-๑๑-๖๑
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ๒๘-๑๑-๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและการลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง" ๒๘-๑๑-๖๑
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ๒๘-๑๑-๖๑
กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ๒๘-๑๑-๖๑
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ๒๘-๑๑-๖๑
พิธีเปิดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2561 ๒๘-๑๑-๖๑
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบเอกสาร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ๒๘-๑๑-๖๑
พิธีเปิดงาน"สู่ฝันของพ่อ สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่" ๒๘-๑๑-๖๑
ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่1/2562 ๒๙-๑๐-๖๑
พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ๒๙-๑๐-๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓-๑๐-๖๑

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

รูปแบบไฟล์ EXCEL และ PDF 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

water

isco-27-3-63

method4-6-63

banner cwt

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้119
เมื่อวาน181
อาทิตย์นี้681
เดือนนี้4213
ทั้งหมด93374

Powered by Kubik-Rubik.de

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล