แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2559 ๒๗-๑๒-๕๙
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ๒๗-๑๒-๕๙
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่ 2560 ๒๖-๑๒-๕๙
พิธีเปิดงาน"มหกรรมสินค้าเกษตร เทศกาลของขวัญ ของฝากและของดีจังหวัดสระบุรี" ๒๖-๑๒-๕๙
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2559 ๒๓-๑๒-๕๙
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2559 ๒๒-๑๒-๕๙
กิจกรรมการออกกำลังกาย (21 ธ.ค. 2559) ๒๒-๑๒-๕๙
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 (ครั้งที่ 1) ๒๒-๑๒-๕๙
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ๒๒-๑๒-๕๙
การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร เทศกาลของขวัญของฝากและของดี จังหวัดสระบุรี ๑๙-๑๒-๕๙
กิจกรรมการออกกำลังกาย (14 ธ.ค. 2559) ๑๖-๑๒-๕๙
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดสระบุรี) พ.ศ. 2559 ๑๖-๑๒-๕๙
โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อรับภัยพิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ๑๖-๑๒-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนธันวาคม 2559 ๑๔-๑๒-๕๙
กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง เดือนธันวาคม 2559 ๑๐-๑๒-๕๙
กิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ ๐๘-๑๒-๕๙
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๐๖-๑๒-๕๙
การปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๐๖-๑๒-๕๙
กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๐๓-๑๒-๕๙
กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ ๐๓-๑๒-๕๙
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๐๓-๑๒-๕๙
ทำบุตรตักบาตรตามโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๐๓-๑๒-๕๙
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ๒๙-๑๑-๕๙
ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ๒๘-๑๑-๕๙
เข้าร่วมกิจกรรม "จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" ๒๖-๑๑-๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสระบุรี ๒๖-๑๑-๕๙
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ๒๔-๑๑-๕๙
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ๒๓-๑๑-๕๙
งานรวมพลังแห่งความภักดี ๒๓-๑๑-๕๙
พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗-๑๑-๕๙
กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ๑๖-๑๑-๕๙
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ๑๔-๑๑-๕๙
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2559 ๑๔-๑๑-๕๙
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ๑๑-๑๑-๕๙
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ๑๐-๑๑-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนพฤศจิกายน 2559 ๐๘-๑๑-๕๙
วันปิยมหาราช 2559 ๒๗-๑๐-๕๙
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเชิงวิชาการฯ 2559 ๒๕-๑๐-๕๙
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ "มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี" 2559 ๑๗-๑๐-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนตุลาคม 2559 ๑๗-๑๐-๕๙
"กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง" เดือนตุลาคม 2559 ๑๓-๑๐-๕๙
งานแถลงข่าวการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ๑๓-๑๐-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๐๖-๑๐-๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒๗-๐๙-๕๙
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ๒๐-๐๙-๕๙
พิธีเปิดงานแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม และพิธีเปิดอาคารศูนย์ท่องเที่ยวไท-ยวน ๒๐-๐๙-๕๙
พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญที่ระลึก พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑๓-๐๙-๕๙
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ๑๓-๐๙-๕๙
วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 ๑๒-๐๙-๕๙
พิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ๐๖-๐๙-๕๙
การแข่งขันกีฬาขี่ม้าสไตล์คาวบอย ชิงถ้วย President 2016 และการแข่งขันกีฬาขี่ม้ามาราธอน ๐๕-๐๙-๕๙
งาน "รักแม่รักษ์แม่น้ำ" กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ๐๑-๐๙-๕๙
โครงการรักษาโรคนิ้วล๊อค ๐๑-๐๙-๕๙
พิธีอัญเชิญประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๓-๐๘-๕๙
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๕-๐๘-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนสิงหาคม 2559 ๑๑-๐๘-๕๙
กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ๑๐-๐๘-๕๙
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและพิธีพุทธาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑๐-๐๘-๕๙
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตร "เครือข่ายครูดิจิทัลแกนนำ" และ "เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ" ๐๕-๐๘-๕๙
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (Big Day) จังหวัดสระบุรี ๐๕-๐๘-๕๙
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 "สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา" ๐๕-๐๘-๕๙
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2559 ๒๘-๐๗-๕๙
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การออกเสียงประชามติ 2559 ๒๖-๐๗-๕๙
พิธีเปิดการสัมมนาและพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ๑๓-๐๗-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนกรกฎาคม 2559 ๐๔-๐๗-๕๙
ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ 2559 - 1 ๐๔-๐๗-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนมิถุนายน 2559 ๒๒-๐๖-๕๙
"กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง" เดือนมิถุนายน 2559 ๒๑-๐๖-๕๙
ลงพื้นที่โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 : งานนับจดปี 2559 ๒๐-๐๖-๕๙
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๕๕๙ ๐๙-๐๖-๕๙
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ ๗๐ ปี ๐๙-๐๖-๕๙
"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" เดือนพฤษภาคม 2559 ๑๒-๐๕-๕๙
ชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 : งานนับจดปี 2559 ๑๒-๐๕-๕๙
พิธีวันฉัตรมงคล 2559 ๑๒-๐๕-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนพฤษภาคม 2559 ๒๗-๐๔-๕๙
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ๒๗-๐๔-๕๙
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560" ๒๐-๐๔-๕๙
บรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 จังหวัดสระบุรี ๑๘-๐๔-๕๙
ตรวจเยี่ยมจุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 - 17 เม.ย. 2559 ๑๘-๐๔-๕๙
ตรวจเยี่ยมจุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 - 16 เม.ย. 2559 ๑๘-๐๔-๕๙
รดน้ำดำหัวสถิติจังหวัดสระบุรีประจำปี 2559 ๑๒-๐๔-๕๙
กิจกรรม"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" ประจำเดือนเมษายน 2559 ๑๒-๐๔-๕๙
ตรวจเยี่ยมจุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 - 11 เม.ย. 2559 ๑๒-๐๔-๕๙
รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประจำปี 2559 ๑๑-๐๔-๕๙
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ๐๗-๐๔-๕๙
วันจักรี/2559 ๐๗-๐๔-๕๙
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2559 ๓๑-๐๓-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนเมษายน 2559 ๓๐-๐๓-๕๙
เดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ 2559 ๒๕-๐๓-๕๙
"เทศกาลสินค้าดีเด่นดัง ที่ 1 สระบุรี" 2559 ๒๒-๐๓-๕๙
กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี 16/3/2559 ๑๘-๐๓-๕๙
สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ๑๕-๐๓-๕๙
โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี/2559 ๑๐-๐๓-๕๙
สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล ๐๗-๐๓-๕๙
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม ๒๕-๐๒-๕๙
ประชารัฐร่วมใจสู้แล้ง กำจัดผักตบชวา/2559 ๒๕-๐๒-๕๙
กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง ก.พ. 2559 ๑๖-๐๒-๕๙
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2559 ๑๐-๐๒-๕๙
ประชาสัมพันธ์ สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ๐๘-๐๒-๕๙
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 1/2559 ๐๕-๐๒-๕๙

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

v10 : update : 3/4/2020

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

isco-27-3-63

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้36
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้260
เดือนนี้189
ทั้งหมด54868

Powered by Kubik-Rubik.de