แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
โครงงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ๐๓-๐๒-๕๙
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ยินดีให้บริการข้อมูล ๐๓-๐๒-๕๙
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 2559-2564 ๒๘-๐๑-๕๙
ประชุมชี้แจง"การสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร 2558-2559 ๒๘-๐๑-๕๙
กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี 12/1/2559 ๑๒-๐๑-๕๙
บรรยายสรุปสถานการณ์การลดอุบัติเหตุทางถนนปี 2559 ๐๕-๐๑-๕๙
ตรวจพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 มกราคม 2559 ๐๔-๐๑-๕๙
ตรวจพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 1 มกราคม 2559 ๐๔-๐๑-๕๙
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่/2558 ๓๐-๑๒-๕๘
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/2558 ๒๘-๑๒-๕๘
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรี/2558 ๒๒-๑๒-๕๘
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๗-๑๒-๕๘
Bike For DAD 2015 ๑๔-๑๒-๕๘
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2558 ๐๙-๑๒-๕๘
วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี/2558 ๐๘-๑๒-๕๘
งานเฉลิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/2558 ๐๘-๑๒-๕๘
งานสำรวจฯ เดือนธันวาคม 2558 ๒๗-๑๑-๕๘
งานสำรวจฯ เดือนพฤศจิกายน 2558 ๐๓-๑๑-๕๘
BIKE FOR DAD “รวมใจให้เป็นหนึ่ง ... บอกรักพ่อให้ก้องโลก” ๒๐-๑๐-๕๘
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ๑๙-๑๐-๕๘
*** งานประเพณีตักบาตรเทโวข้าวต้มลูกโยน 2558 *** ๑๖-๑๐-๕๘
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรีจัดทำบอร์ด "NSO โปร่งใส" ๑๕-๑๐-๕๘
การสัมมนาโครงการ "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง ๐๙-๑๐-๕๘
*** งานเกษียณ 2558 *** ๐๒-๑๐-๕๘
*** สัมมนาทุ่งราบเจ้าพระยา 2558 *** ๒๓-๐๙-๕๘
*** หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 2558 *** ๒๑-๐๙-๕๘
*** Bike For MOM - ปั่นเพื่อแม่ 16 ส.ค. 2558 *** ๑๗-๐๘-๕๘
*** ๑๒ สิงหา มหาราชินี *** ๑๓-๐๘-๕๘
*** โครงการที่ราบเจ้าพระยา 2558 *** ๑๓-๐๘-๕๘
*** งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ *** ๐๓-๐๘-๕๘
*** พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ 2558 *** ๒๑-๐๗-๕๘
*** โครงการ สกป. 2558 *** ๑๐-๐๗-๕๘
*** พบปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี *** ๐๗-๐๗-๕๘
*** นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน มรภ.บุรีรัมย์ 2558 *** ๐๑-๐๗-๕๘
*** พิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี" *** ๒๙-๐๖-๕๘
*** โครงการสำรวจ เดือนกรกฎาคม 2558 *** ๒๙-๐๖-๕๘
*** คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด 2558 *** ๒๖-๐๖-๕๘
*** Bike For Mom - ปั่นเพื่อแม่ 2558 *** ๒๕-๐๖-๕๘
*** ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2558 *** ๒๒-๐๖-๕๘
*** เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน 2558 *** ๑๘-๐๖-๕๘
*** วันประกาศเจตนารมณ์ "ต่อการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ๑๕-๐๖-๕๘
*** พิธีวันฉัตรมงคล 2558 *** ๑๘-๐๕-๕๘
*** พระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ *** ๒๔-๐๔-๕๘
*** โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2558 *** (2) ๑๗-๐๔-๕๘
*** โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2558 *** ๐๙-๐๔-๕๘
*** พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2558 *** ๐๘-๐๔-๕๘
*** งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 2558 *** ๐๘-๐๔-๕๘
*** วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 2558 *** ๐๘-๐๔-๕๘
*** การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 2558 *** ๐๘-๐๔-๕๘
*** พิธีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรี 2558 *** ๒๖-๐๓-๕๘
*** งานประจำปี วัดศาลาแดง 2558 *** ๒๖-๐๓-๕๘
*** การประชุมการรับฟังการชี้แจง EIA SWCC *** ๒๖-๐๓-๕๘
*** พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2558 *** ๐๙-๐๓-๕๘
*** การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 *** ๐๙-๐๓-๕๘
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558 ๐๓-๐๓-๕๘
Thank you Party ๐๓-๐๓-๕๘
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2558 ๒๘-๐๑-๕๘
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2558" ๒๑-๐๑-๕๘
กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรีและมอบรางวัลฉลากกาชาดการกุศล 2558 ๐๙-๐๑-๕๘
อำนวยความปลอดภัยทางถนนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ๐๕-๐๑-๕๘
โครงการสระบุรีร่วมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน ๐๕-๐๑-๕๘
*** จุดบริการประชาชน ปีใหม่ 2558 *** ๓๐-๑๒-๕๗
*** แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี *** ๓๐-๑๒-๕๗
*** สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ *** ๓๐-๑๒-๕๗
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 2557 ๑๕-๑๒-๕๗
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ๑๕-๑๒-๕๗
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 ๐๙-๑๒-๕๗
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าฯ คนใหม่ /2557 ๐๔-๑๒-๕๗
ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯออนไลน์ ๒๕๕๗ ๒๘-๑๑-๕๗
ร่วมสนับสนุนของรางวัลจับฉลากงานกาชาด ประจำปี 2557 ๒๗-๑๑-๕๗
งานวันไปรษณีย์โลก 2557 ๒๑-๑๑-๕๗
Saraburi Big Cleaning Day 2557 ๐๕-๑๑-๕๗
ขอเชิญชวนร่วมงานของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน จังหวัดสระบุรีประจำปี 2557 ๐๕-๑๑-๕๗
ต้อนรับสถิติจังหวัดสระบุรีคนใหม่ ๐๓-๑๑-๕๗
วันปิยมหาราช 2557 ๐๓-๑๑-๕๗
งานเลี้ยงส่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ๐๓-๑๑-๕๗
งานเกษียณสถิติจังหวัดสระบุรี 2557 ๐๓-๑๑-๕๗
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๐๓-๑๐-๕๗
วันพ่อแห่งชาต 5 ธันวาคม 2556 ๒๗-๑๑-๕๖
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓-๐๘-๕๖
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓-๐๘-๕๖
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๖-๐๒-๕๖
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ๑๘-๐๑-๕๖
ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร ๒๗-๐๔-๕๕
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรีทุกสาขา ๐๑-๐๒-๕๕
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรีทุกสาขา ๐๑-๐๒-๕๕
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๒๗-๐๕-๕๔
การประชุม : โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๓-๐๒-๕๔
สภากาแฟ : หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดสระบุรี ๑๐-๐๒-๕๔
ร่วมแสดงความจงรักภักดีให้โลกได้ประจักษ์ ๒๗-๑๑-๕๓
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ ๑๒-๐๗-๕๓
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๐๕-๑๒-๕๒
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ๓๐-๑๐-๕๒
รับสมัครบุคคลฯ : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ฯ ๑๗-๐๗-๕๒
วันสำคัญทางศาสนา ๐๘-๐๗-๕๒
การจัดทำโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี ปี 2552 ๐๔-๐๓-๕๒
การดูงานโครงการTPD Info ของคณะเจ้าหน้าที่ฯ ประเทศลาว ๒๘-๑๑-๕๑
วันปิยะมหาราช ๒๒-๐๙-๕๑

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

v10 : update : 3/4/2020

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

isco-27-3-63

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้37
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้261
เดือนนี้190
ทั้งหมด54869

Powered by Kubik-Rubik.de