แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การคลัง และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี” เขียนโดย admin 12
พิธีเปิดการอบรมการดำเนินงานสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 12
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 17
กิจกรรมการแถลงข่าวงาน”มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม”ครั้งที่ 8 เขียนโดย admin 12
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 13
กิจกรรมการพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการ โรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 12
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 22
ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 25

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.