แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 14
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 13
ประชุมโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เขียนโดย admin 19
พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 6
ประชุม Digital DreamTeam (team DD) สถิติ/ TOT/ไปรษณีย์/CAT เขียนโดย admin 8
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 5
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 5
พิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว รุ่นที่ ๑๐ เขียนโดย admin 5
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 7
อบรมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดประชุม 1 จังหวัด 1กิจกรรม เกี่ยวกับโครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชนจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 22

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.