แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 69
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 13
ประชุมลดอุบัติเหตุ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 8
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 9
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ เขียนโดย admin 9
พบปะแนะนำวัตถุประสงค์ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ติดตามและสังเกตุการณ์ การจัดเวทีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เขียนโดย admin 12
โครงการบรรยาย เรื่อง การใช้เครื่อง EDC และระบบ KTB Corporate Online เขียนโดย admin 16
พิธีเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร มาตรฐาน GAP จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 17
ร่วมต้อนรับประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 เขียนโดย admin 14
ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่องการประเมินผู้บริหารองค์การ เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.