แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๕) เขียนโดย admin 8
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 14
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แทนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและการสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 12
ประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 11
ประชุมโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 21
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 9
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๓ เขียนโดย admin 18
พิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 20
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น" เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.