แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 26
จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 26
ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย admin 11
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 18
ร่วมหารือการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 18
ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 23
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 22
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 21
ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง( รองนายกรัฐมนตรี) และคณะในการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม Inet Data Center 3 (สระบุรี) เขียนโดย admin 35
กิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.