แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขียนโดย admin 15
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 22
พิธีเปิดการจัดงาน"สระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภัยและสุดยอด OTOP สระบุรี" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 19
พิธีสักการะพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เขียนโดย admin 26
พิธีเปิดโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน" เขียนโดย admin 30
พิธีเปิดโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 29
ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 33
กิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2560 และ"วันธารน้ำใจ สู่กาชาดจังหวัดสระบุรี" เขียนโดย admin 33
พิธีเปิดกิจกรรม"ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เขียนโดย admin 57
พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (Kick off) เขียนโดย admin 59

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.