แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 32
พิธีมอบต้นกล้าไม้รวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ ๑๐) เขียนโดย admin 16
พิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 16
ประชุมโครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 90
โครงการรวมพลังต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 11
ประชุมโครงการอบรมสัมมนา"เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ" เขียนโดย admin 9
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 12
การพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๕) เขียนโดย admin 9
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 20
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แทนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและการสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 15

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.