แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบบ้านตามโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 62
พิธีการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เขียนโดย admin 61
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศุลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 62
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 41
พิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 35
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการจัดงานสระบุรีแฟร์:สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 29
เข้าร่วมดูกิจการหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เขียนโดย admin 38
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (kick off) เขียนโดย admin 23
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 21
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 16

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.