แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 14
ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๔๔๙-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 18
พิธีเปิดงาน "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๖๑" วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 22
พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงการสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 22
พิธีเปิดงานส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูป ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 26
พิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ "อาหารสุขภาพดี วิถีวัฒนธรรม นำสู่ท้องถิ่น" เขียนโดย admin 23
พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 25
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย admin 71
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกิจการด้านการต่างประเทศ" เขียนโดย admin 13

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.