แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผน พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 19
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 18
ร่วมปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 19
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 37
พิธีเปิดการฝึกอบรม หัวข้อ "การลดต้นทุน เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง (มันเส้นสะอาด) ด้วยนวัตกรรม" ตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (งบพัฒนาภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 40
การพบปะผู้บริหาร และเยี่ยมสถานประกอบการ โรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 8) เขียนโดย admin 42
กิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี”ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 41
ประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 43
การแถลงข่าวการเปิดตัวลัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 42
ประชุมคณะกรรมการจัดงานสระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 47

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.