ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่1/2562

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่1/2562     วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/ การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่1/2562 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2561

พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2561     วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไพบูลย์ หนิมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนางรภัสศา พฤฒากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่1/2562

    ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Confe

  • พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2561

    พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้

  • พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายว

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.